Satan latte
มาถึงร้านประมาณ 9 โมงกว่าๆ คนแน่นมาก ที่นั่งเต็มเกือบทุกที่ ทั้งคนไทย คนต่างชาติ เมนูมีรายการให้เลือกหลากหลายมาก
0 Like0 Comment
LikeShare
photo