เมนู รุ่งเรือง ก๋วยเตี๋ยวหมู (Rung Rueang Noodle)

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานหลัก
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง (สูตรมะนาว) S
49 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง (สูตรมะนาว) M
100 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง (สูตรมะนาว) L
133 สั่งไปแล้ว
THB 70
ปลากรอบ
334 สั่งไปแล้ว
THB 20
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (สูตรมะนาว) S
44 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (สูตรมะนาว) M
60 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (สูตรมะนาว) L
108 สั่งไปแล้ว
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส S
11 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส M
33 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส L
42 สั่งไปแล้ว
THB 70
เกาเหลาลูกชิ้น หมูสับ S
50 สั่งไปแล้ว
THB 50
เกาเหลาลูกชิ้น หมูสับ M
65 สั่งไปแล้ว
THB 60
เกาเหลาลูกชิ้น หมูสับ L
97 สั่งไปแล้ว
THB 70
บะหมี่ น้ำใส S
22 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
บะหมี่ น้ำใส M
54 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
บะหมี่ น้ำใส L
46 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
บะหมี่ แห้ง S
36 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
บะหมี่ แห้ง M
55 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
บะหมี่ แห้ง L
60 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
บะหมี่ ต้มยำ S
42 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
บะหมี่ ต้มยำ M
76 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
บะหมี่ ต้มยำ L
71 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
บะหมี่ ต้มยำแห้ง S
51 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
บะหมี่ ต้มยำแห้ง M
83 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
บะหมี่ ต้มยำแห้ง L
127 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นหมี่ น้ำใส S
18 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นหมี่ น้ำใส M
21 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นหมี่ น้ำใส L
27 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นหมี่ แห้ง S
7 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นหมี่ แห้ง M
5 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นหมี่ แห้ง L
6 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นหมี่ ต้มยำ S
11 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นหมี่ ต้มยำ M
29 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นหมี่ ต้มยำ L
35 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นหมี่ ต้มยำแห้ง S
10 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นหมี่ ต้มยำแห้ง M
11 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นหมี่ ต้มยำแห้ง L
11 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นเล็ก น้ำใส S
32 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นเล็ก น้ำใส M
48 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นเล็ก น้ำใส L
39 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นเล็ก แห้ง S
25 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นเล็ก แห้ง M
28 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นเล็ก แห้ง L
43 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นเล็ก ต้มยำ S
32 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นเล็ก ต้มยำ M
77 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นเล็ก ต้มยำ L
81 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นเล็ก ต้มยำแห้ง S
28 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นเล็ก ต้มยำแห้ง M
50 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นเล็ก ต้มยำแห้ง L
69 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นใหญ่ น้ำใส S
16 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นใหญ่ น้ำใส M
43 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นใหญ่ น้ำใส L
9 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นใหญ่ แห้ง S
9 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นใหญ่ แห้ง M
12 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นใหญ่ แห้ง L
8 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นใหญ่ ต้มยำ S
8 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นใหญ่ ต้มยำ M
16 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นใหญ่ ต้มยำ L
19 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เส้นใหญ่ ต้มยำแห้ง S
6 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เส้นใหญ่ ต้มยำแห้ง M
4 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เส้นใหญ่ ต้มยำแห้ง L
13 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เกียมอี๋ น้ำใส S
33 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เกียมอี๋ น้ำใส M
22 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เกียมอี๋ น้ำใส L
16 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เกียมอี๋ แห้ง S
4 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เกียมอี๋ แห้ง M
1 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เกียมอี๋ แห้ง L
เนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เกียมอี๋ ต้มยำ S
20 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เกียมอี๋ ต้มยำ M
16 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เกียมอี๋ ต้มยำ L
20 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เกียมอี๋ ต้มยำแห้ง S
8 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
เกียมอี๋ ต้มยำแห้ง M
3 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
เกียมอี๋ ต้มยำแห้ง L
6 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
วุ้นเส้น น้ำใส S
7 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
วุ้นเส้น น้ำใส M
10 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
วุ้นเส้น น้ำใส L
3 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
วุ้นเส้น แห้ง S
1 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
วุ้นเส้น แห้ง M
2 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
วุ้นเส้น แห้ง L
1 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
วุ้นเส้น ต้มยำ S
15 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
วุ้นเส้น ต้มยำ M
28 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
วุ้นเส้น ต้มยำ L
24 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
วุ้นเส้น ต้มยำแห้ง S
10 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 50
วุ้นเส้น ต้มยำแห้ง M
4 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 60
วุ้นเส้น ต้มยำแห้ง L
6 สั่งไปแล้วเนื้อหมู แผ่น,สับ เครื่องใน หัวใจ,ตับ,ใส้ ลูกชิ้นปลา กลม,ฮือก๋วย
THB 70
เครื่องดื่ม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
บะหมี่แห้งต้มยำ
บะหมี่แห้งต้มยำ
หนังปลากรอบ
หนังปลากรอบ
เส้นเล็กแห้งต้มยำ
เส้นเล็กแห้งต้มยำ
เส้นเล็กแห้ง
เส้นเล็กแห้ง
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส
Load more...