1. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ชิ้น สด เปื่อย • เนื้อชิ้นใหญ่ น้ำซุปเข้มข้น ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ สว่างอรุณ (โชคชัย4)
เมนูของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ สว่างอรุณ (โชคชัย4)
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ชิ้น สด เปื่อยเนื้อชิ้นใหญ่ น้ำซุปเข้มข้น
0 Like0 Comment
photo