1. คาโบนาร่า ไข่ลาวา • จืดมากค่ะ น่าจะลืมใส่เกลือมา ไข่ลาวาคาวและเย็นแบบแช่เย็น พอเติมเกลือเพิ่มเองก็พอ ร้าน Shaka Grill & Bar อารีย์
เมนูของร้าน Shaka Grill & Bar อารีย์
คาโบนาร่า ไข่ลาวาจืดมากค่ะ น่าจะลืมใส่เกลือมา ไข่ลาวาคาวและเย็นแบบแช่เย็น พอเติมเกลือเพิ่มเองก็พอ
อาหารจืดมากกกอาหารแพงไม่คุ้มกับคุณภาพ นาโช่เนื้อผิดหวังมาก ผิดหวังมากกว่าคาโบนาร่าที่ลืมใส่เกลืออีกค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo