รูป เป็ดปักกิ่ง ของร้าน ภัตตาคาร แกรนด์ เชียงการีล่า ธนิยะ