รูป ราดหน้าปลาเต้าซี่ ของร้าน ภัตตาคารเชียงการีล่า ธนิยะ