1. รวมรูป ร้านอาหาร ข้าวเหนียวมะม่วงศรีจันทร์ (ข้าวเหนียวศรีจันทร์) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวเหนียวศรีจันทร์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ