รูป ซาชิมิ ของร้าน เทนโกกุ เดอ คูซีน ท่าศาลา หน้าโรงแรมดาราเทวี