รูป Pork chop ของร้าน แทร์รา & เดอะฟาร์มเมอร์สบาร์ Terra & The Farmers' Bar