1. รวมรูป ร้านอาหาร Ting Tai Fu (ติ่ง ไท้ ฝู) รามคำแหง14 (Ramkhumhang14) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ติ่ง ไท้ ฝู รามคำแหง14 (Ramkhumhang14) - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ