รูป เต้าหู้ไข่เยี่ยวม้า ของร้าน ติ่ง ไท้ ฝู รามคำแหง14 (Ramkhumhang14)