1. อเมริกาโนร้อน(Long Shot) • รสเข้มตามประสาคนใต้ เพิ่มหวานด้วยถั่วตัด (เสริฟฟรี) ที่เราคัดจากร้านเก่าแก่ ร้าน Tubtieng Old Town
เมนูของร้าน Tubtieng Old Town
อเมริกาโนร้อน(Long Shot)รสเข้มตามประสาคนใต้ เพิ่มหวานด้วยถั่วตัด (เสริฟฟรี) ที่เราคัดจากร้านเก่าแก่
0 Like0 Comment
LikeShare
photo