รูป Kuroge Wagyu& Tofu Sukiyaki ของร้าน อุเมะโนะฮานะ นิฮอนมูระมอลล์