รูป สาเกในกระบอกไม้ไผ่ ของร้าน อุเมะโนะฮานะ นิฮอนมูระมอลล์