Umi 海味 (อุมิ) พิมาน 49

ปิดอยู่ จะเปิดในวันอังคาร เวลา 12:00
USERS' CHOICE 2018

รูปทั้งหมดร้าน อุมิ พิมาน 49

  • ทั้งหมด
  • อาหารหรือเครื่องดื่ม
  • ป้ายหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
บรรยากาศ Umi 海味 พิมาน 49
เมนูของร้าน Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
เมนูของร้าน Umi 海味 พิมาน 49
เมนูของร้าน Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Umi 海味 พิมาน 49
Load more...