รูป ฟรุตพาวิเลียน เครป ของร้าน วีแกนเนอรี คอนเซ็ปต์ พร้อมพงษ์ (หลังสวนเบญจสิริ)