เมนู วัฒนาพานิช ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ (Wattana Phanich)

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานหลัก
ตัวเดียวอันเดียว แพะตุ๋น เครื่องยาจีน
12 สั่งไปแล้ว
THB 200
แพะตุ๋นเครื่องยาจีน
1 แนะนำ46 สั่งไปแล้ว
THB 200
ตัวเดียววัว ตุ๋นเครื่องยาจีน
11 สั่งไปแล้ว
THB 160
เอ็นตุ๋น เครื่องยาจีน
1 แนะนำ85 สั่งไปแล้ว
THB 160
เนื้อตุ๋น ชูกำลัง
89 สั่งไปแล้ว
THB 100
เกาเหลา ทุกชนิด
1 แนะนำ469 สั่งไปแล้ว
THB 100
ก๋วยเตี๋ยว ทุกชนิด
175 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้ยากี้สำเร็จรูปเนื้อ
6 สั่งไปแล้ว
THB 80
สุกี้แห้งหมู
29 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้แห้งเนื้อ
49 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้แห้งไก่
6 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้แห้งกุ้ง
12 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้น้ำหมู
14 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้น้ำเนื้อ
22 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้น้ำไก่
11 สั่งไปแล้ว
THB 100
สุกี้น้ำกุ้ง
4 สั่งไปแล้ว
THB 100
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู
47 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่
7 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อ
16 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง
6 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วหมู
66 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วไก่
7 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วเนื้อ
26 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วกุ้ง
2 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวคั่วหมู
8 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
1 แนะนำ73 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวคั่วเนื้อ
26 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้ง
10 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวผัดหมู
10 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวผัดไก่
9 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวผัดเนื้อ
22 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวผัดกุ้ง
11 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวผัดพริกหมู
18 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวผัดพริกไก่
4 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวผัดพริกเนื้อ
42 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวผัดพริกกุ้ง
7 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวกระเทียมหมู
42 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวกระเทียมไก่
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวกระเทียมกุ้ง
8 สั่งไปแล้ว
THB 60
ข้าวกระเทียมเนื้อ
42 สั่งไปแล้ว
THB 80
ผัดเนื้อน้ำมันหอยราดข้าว
57 สั่งไปแล้ว
THB 80
ข้าวหน้าไก่
8 แนะนำ92 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวขาหมู
25 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวหมูหวาน
14 สั่งไปแล้ว
THB 50
ผัดวุ้นเส้นหมู จานเล็ก
6 สั่งไปแล้ว
THB 100
ผัดวุ้นเส้นไก่ จานเล็ก
3 สั่งไปแล้ว
THB 100
ผัดวุ้นเส้นเนื้อ จานเล็ก
6 สั่งไปแล้ว
THB 100
ผัดวุ้นเส้นกุ้ง จานเล็ก
6 สั่งไปแล้ว
THB 100
เนื้อผัดน้ำมันหอย จานเล็ก
45 สั่งไปแล้ว
THB 120
เกาเหลาชุดหม้อไฟ เล็ก
12 สั่งไปแล้ว
THB 500
เกาเหลาชุดหม้อไฟ กลาง
9 สั่งไปแล้ว
THB 600
เกาเหลาชุดหม้อไฟ ใหญ่
7 สั่งไปแล้ว
THB 850
ข้าวเปล่า
163 สั่งไปแล้ว
THB 10
ขนมหวาน
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เกาเหลาเนื้อ
เกาเหลาเนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
เนื้อเปื่อย
เนื้อเปื่อย
เกาเหลาหม้อไฟ
เกาเหลาหม้อไฟ
ข้าวเนื้อน้ำมันหอย
ข้าวเนื้อน้ำมันหอย
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
Load more...