รูป เกาเหลาเนื้อ ของร้าน วัฒนาพานิช ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เอกมัย