เมนู Wood Cafe (วู้ด คาเฟ่) ลาดพร้าววังหิน 48

Double cheese cake

12 รูป13 แนะนำ