เมนู ยุ้งข้าว เขาใหญ่ (Yungkhaow Khaoyai)

สะตอผัดกุ้งหมูสับ

21 รูป15 แนะนำ