สถานที่ท่องเที่ยว ไร่/ฟาร์ม/สวนเกษตร ยอดนิยม ในกรุงเทพมหานคร

ตัวกรองที่คุณเลือก
ไร่/ฟาร์ม/สวนเกษตร
คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
ราคา
เพิ่มเติม
3.6
12 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 300/คน
ปิดอยู่
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
3.8
5 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
ปิดอยู่
ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ดวงตวัน บ้านสวนขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ดวงตวัน บ้านสวนขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ดวงตวัน บ้านสวนขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ดวงตวัน บ้านสวนขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ดวงตวัน บ้านสวน
หนองจอก, กรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณรูปภาพจาก FB Uncleree farmขอขอบคุณรูปภาพจาก FB Uncleree farmขอขอบคุณรูปภาพจาก FB Uncleree farmขอขอบคุณรูปภาพจาก FB Uncleree farmขอขอบคุณรูปภาพจาก FB Uncleree farm
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
คลองสามวา, กรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince Cityขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince Cityขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince Cityขอขอบคุณรูปภาพจาก FB ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince City
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
ไม่มีค่าเข้าชม
หนองจอก, กรุงเทพมหานคร

ค้นหาจากแผนที่