รีวิว WHITE BOX Restaurant

3 ก.ค. 2017
1 check-in
romantic place in phuket with sea food platter oyster and lobster and champagne

http://www.whiteboxrestaurant.com/
www.limoncellogold.com
http://www.whiteboxrestaurant.com/
http://www.whiteboxrestaurant.com/
Martina Chef
Phuket Beach
Our Guest Steven
Steve
Steven Seagal
Steven Seagal
Chef Ernesto Stefani
Pizza Trubble And Japaneese Prawn
Looking For Executive Chef Phuket
Step To Roof Bar
https://instagram.com/p/9o5iW7Ac9I/
https://instagram.com/p/9o5iW7Ac9I/
White box Phuket
White box Phuket
White box Phuket
White box Phuket
White box Phuket
White box Phuket
White box Phuket
https://m.youtube.com/watch?v=yjyXemhad7k whiteboxrestaurant.com
https://www.facebook.com/Limoncellosoi9/posts/1542477509375515
https://www.facebook.com/Limoncellosoi9/posts/1542477509375515
https://www.facebook.com/Limoncellosoi9/posts/1542477509375515
https://www.facebook.com/Limoncellosoi9/posts/1542477509375515
https://www.facebook.com/Limoncellosoi9/posts/1542477509375515
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://m.youtube.com/watch?v=8Dh1Oz7RtbU
https://instagram.com/p/-HU1sNR3-b/
https://instagram.com/p/-HU1sNR3-b/
https://instagram.com/p/-HU1sNR3-b/
https://instagram.com/p/-HU1sNR3-b/
https://instagram.com/p/-HU1sNR3-b/

1 Like0 Comment
Share