รีวิว ตลาดป่าบ้านสามขา

Quality Review
ตลาดสำหรับของป่า เห็ดป่า แมลง
กิจกรรมแนะนำ: ของป่า, ซื้อของ, แมลงทอด, เห็ดป่า, ตลาดนัด

เป็นตลาดเล็กๆขายเฉพาะของป่า กม.ที่30 นครพนม-มุกดาหาร ติดถนนชยางกูร สังเกตไม่ยาก การเดินทาง🚙: ใช้รถยนต์เดินทางมาสะดวกสุด เพราะค่อนข้างไกลจากตัวเมือง บรรยกาศ🦗: เนื่องจากมาตอนบ่านสาม ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะวายหมดแล้ว ยังดีมีร้านเปิดเหลืออยู่ 2-3 ร้าน ฤดูนี้ของด้วงกว่าง เพิ่งเคยเห็นด้วงกว่างทอดครั้งแรกเลย บริการ🚻: เนื่องจากเป็นตลาดชุมชนจริงๆ ไม่มีห้องน้ำบริการสาธารณะเน้อ ที่จอดรถสามารถจอดข้างทางได้

ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
บรรยากาศ
บรรยากาศ
แมลงทอด
บรรยากาศ
ปูนา
บรรยากาศ
ด้วงกว่างแบบมีชีวิตอยู่
บรรยากาศ
แมลงทับ

0 Like0 Comment
Share
รีวิวจากผู้ใช้บริการ