รีวิว วัดร่องเสือเต้น

9 ก.พ. 2021
photo
Quality Review
วันสีฟ้า สวยทั้งกลางวันและกลางคืน
กิจกรรมแนะนำ: ถ่ายรูป, ทำบุญ, ชมศิลปะ, เติมน้ำมันตะเกียง

วันนี้จะกลับมาพาเที่ยววัดเหมือนเกิดครับ อิอิอิ แต่ไม่ใช่วัดเก่านะครับ เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะสมัยใหม่ สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เรียกได้ว่าใครไปใครมาถึงจังหวัดเชียงรายแล้วต้องมาชมวัดนี้ครับ วัดร่องเสือเต้น เชียงราย วัดร่องเสือเต้น หรือที่เรารู้จักกันในนาม “วัดสีน้ำเงิน” ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น เลขที่ 306 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 มีเนื้อที่ทั้งสิ้นบนเนื้อที่ของวัด 6 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเคยเป็นวัดร้าง สำหรับที่มาของชื่อ “ร่องเสือเต้น” ก็มาจากการที่บริเวณวัดร้างไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก จึงมีสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆกันมาว่า “ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า “บ้านร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป ทำให้คนในหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายกันไปไม่มีศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้นและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ ให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย เรียกว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้ ได้ดำเนินการสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 รวมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี โทนสีที่ใช้ในการสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวัดโดยสีน้ำเงินฟ้านั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ ที่หน้าประตูวัดมีทวารบาล ถัดมาเป็นวงเวียนหน้าพระวิหารที่จัดสร้างเป็นพระอุปคุต พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหาร สล่านก ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขามแต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา พระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา มีประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหวอ่อนช้อย ภายในวิหารมีผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้ามีลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม พระประธานปรจำพระวิหารเป็นพระพุทธรูปสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระนามว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” ซึ่งเป็น โดยมีพระรอดลำพูนจำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูป รวมทั้งบริเวณพระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วย ด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสีขาวปางห้ามญาติองค์ใหญ่ประดิษฐานตรงด้านหลัง ถัดไปคือ “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินาย

ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ

0 Like0 Comment
Share
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
เมื่อ 3 อาทิตย์ที่แล้ว
photo
Quality Review
วัดสีน้ำเงิน แห่งเชียงราย
กิจกรรมแนะนำ: ถ่ายรูป, ทำบุญ, ชมศิลปะ

วัดร่องเสือเต้น หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า "วัดสีน้ำเงิน" นับเป็นวัดสวยที่มีศิลปกรรมร่วมสมัยอีกแห่งของจังหวัดเชียงรายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ภายในวัดล้อมรอบด้วยศิลปกรรมสีน้ำเงินสวยสะดุดตาตั้งแต่ประตูทางเข้าวัด บริเวณรอบวัดและวิหารที่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระพุทธรูปสีขาวมุกตัดกับภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำเงินยิ่งเพิ่มความสวยงามวิจิตรตระการตา วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้ได้รับการอ...

อ่านต่อ »
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

13 Likes11 Comments
Share
Quality Review
วัดศิลปะสวยๆ ของเชียงรายฮับ ^^
กิจกรรมแนะนำ: ถ่ายรูป, ทำบุญ, ชมศิลปะ, เติมน้ำมันตะเกียง

พอออกจากวัดร่องขุ่น ก็พุ่งมาที่วัดนี้ ตอนจะค่ำ แต่คนยังเยอะ น่าจะใกล้เวลาปิดของวัดแล้ว ภาพที่เห็นกับตาในครั้งแรกที่ได้มาคือ สวยมากกกกกกก ใช้โทนสีน้ำเงิน แบบแปลกตา ศิลปะแบบล้านนาร่วมสมัย ปราณีตมากๆ ของจริงสวยมากนะครับ ไหว้พระ ถ่ายรูปได้ หามุมเอา สามารถจอดรถในวัดได้เลย ที่จอดกว้างขวางครับ มีร้านของฝากคอยบริการ ^^

ดูเพิ่มเติม »
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: 1 - 2 ชั่วโมง

1 Like0 Comment
Share
Quality Review
วัดที่กำลังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์ค จังหวัดเชียงราย

ชื่อสถานที่: วัดร่องเสือเต้น Blue Temple ประเภท: วัด ที่ตั้ง: ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัดที่กำลังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คที่พูดถึง บอกต่อกัน ถึงความงดงามของงานศิลปะ สถาปัตยกรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของสีวัด ที่ใช้สีน้ำเงินมาเป็นสีหลัก วัดที่นักท่องเที่ยวหากมาเชียงรายแล้วต้องมา กับวัดร่องเสือเต้น หรือ Blue Temple วัดร่องเสือเต้น ในอดีตเป็นวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากคำ...

อ่านต่อ »

1 Like0 Comment
Share
14 ธ.ค. 2020
photo
Quality Review
สวยมากประทับใจสุดๆ
กิจกรรมแนะนำ: ชมศิลปะ, ถ่ายรูป

-มีโอกาสไปเมื่อปีที่แล้ว รู้สึกประทับใจมากเป็นวัดที่สวยงามมาก ชอบมากที่ใช้สีน้ำเงินไล่เฉด ตัดด้วยสีทอง ทำให้ถ่ายรูปออกมาสวยมาก ขนาดคนถ่ายรูปไม่เก่งยังออกมาใช้ได้เลยค่ะ จริงๆ วัดที่เชียงรายสวยหลายวัดเลยค่ะ รู้สึกอยากแวะหลายที่เลย -บรรยากาศโดยรวม คนเยอะมากๆๆๆ เมื่อปีที่แล้วนะคะ -ที่จอดรถเยอะมาก

ดูเพิ่มเติม »
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: 1 - 2 ชั่วโมง
ภายในสวยมากกกก
สีสวยมากค่ะ
วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น

0 Like0 Comment
Share
24 พ.ย. 2020
photo
Quality Review
Blue temple สวยงามมาก
กิจกรรมแนะนำ: ถ่ายรูป, ทำบุญ, ชมศิลปะ

วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่มีสีน้ำเงิน หรือเรียกว่า blue temple ตัววิหารร่องเสือเต้น และหน้าวัดมีสีน้ำเงินตัดกับทอง สวยงามมาก ตอนกลางวันก็จะดูน้ำเงินสดใส ส่วนกลางคืนก็จะยิ่งดูงดงามอลังการไปอีก มาช่วงเย็นๆ twilight น่าจะถ่ายรูปสวยที่สุด สายถ่ายรูปน่าจะชอบ

ดูเพิ่มเติม »
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

4 Likes0 Comment
Share