1. ทริปกินเที่ยว
     / 
  2. รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
ประชุม ทานอาหาร ที่ร้านอาหารระเบียงน่าน เขื่อนสิริกิติ์
0 ถูกใจ
120 อ่าน

วันที่ 1

ร้านอาหารระเบียงน่าน เขื่อนสิริกิติ์

ร้านอาหารระเบียงน่าน เขื่อนสิริกิติ์

ที่อยู่ : เขื่อนสิริกิติ์ ตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190 ประเทศไทย แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน

วันที่ 2

บ้านพักระบรองเขื่อนสิริกิติ์

บ้านพักระบรองเขื่อนสิริกิติ์

ที่อยู่ : เขื่อนสิริกิติ์ ตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190 ประเทศไทย แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน

วันที่ 3

อาคารเรือนน้ำพุ เขื่อนสิริกิติ์

อาคารเรือนน้ำพุ เขื่อนสิริกิติ์

ไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : QH77+P84 ตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190 ประเทศไทย แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน
รับจัดห้องประชุม อาหาร รองรับได้กว่า 200 ท่าน

ชอบทริปนี้? ส่งหัวใจและแชร์ทริปสิ

ส่งหัวใจและแชร์ทริปนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าของบทความ

0

bear image
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ
0 ความคิดเห็น