1. ทริปกินเที่ยว
  2. เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ

เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ

เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิม​ ฟินสุดๆๆ ลมโชย​โฮมสเตย์อยุธยา​บ้านริมแม่น้ำพาเที่ยว
2 ถูกใจ
497 อ่าน

วันที่ 1

เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ
เที่ยว​กรุงเก่าวันเดียวครบ ไหว้​ ช๊อป​ ชิมกุ้งแม่น้ำฟินสุดๆๆ

พาครอบครัวเที่ยวอยุธยา1วัน​ ไหว้​ ชิม​ ช๊อป​ พักบ้านริมแม่น้ำฟินสุดๆๆ
รีบออกจากบ้านช่วงเช้าเพื่อพาครอบครัวไปไหว้พระ​
เลือกวัดที่ยังไม่เคยไป
1.วัดหน้าพระเมรุ
2.วัดไชยวัฒนาราม
3.วัดนิเวศน์​ธรรมประวัติ
4.ตลาดโก้งโค้ง​
5วัดบึ​งลั​ฏ​ฐ​ิ​วัน​
6.อนุสรณ์​สถานจงรักภักดี​เที่ยวอยุธยา​ ครบ​16​อ​ำ​เภอ​ในที่เดียว
ต่อจากนั้นเดินทางไปยังที่พักลมโชยโฮมสเตย์บ้านพักริมแม่น้ำเจ้าพระยา​ติดกับร้านอาหารแกรนด์เจ้าพระยาร้านอาหารชื่อดังอยุธยา ใกล้ตลาดโก้งโค้งเพียง10กิโลเท่านั้น​​ นอนพักผ่อนหย่อนใจ​ชมบรรยากาศ​ริมแม่น้ำบนที่นอนตะข่ายริมแม่น้ำมีลมพัดเย็นๆพัดมาตลอดทั้งวันนอนสบายมากๆ
พอถึงเวลา6โมงเย็น​ ช่วนไปเดินตลาดกรุงศรี​ ตลาดโบราณพ่อค้าแม่ค้าใส่ชุดไทยสวยงามทั้งตลาด​ ชิมอาหารและขนมโบราณหายากเสร็จ​ เดินไปอีกนิดก็ถึงศาลหลักเมืองประดับไฟสวยงามมาก

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ

4.1
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : ถนน อู่ทอง ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
เปิดบริการ : ทุกวัน : 08:30 - 17:30
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

4.0
8 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : ทางหลวงหมายเลข 3477 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา
เปิดบริการ : ทุกวัน : 07:00 - 17:00
แกรนด์เจ้าพระญา พระนครศรีอยุธยา

แกรนด์เจ้าพระญา พระนครศรีอยุธยา

3.8
451 รีวิว
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา-สุพรรณบุรี บางประแดง บางปะอิน อยุธยา
เปิดบริการ : ทุกวัน : 11:00 - 22:00
กินกุ้งแม่น้ำมันจุกๆสุดฟินจร้า
กินกุ้งแม่น้ำมันจุกๆสุดฟินจร้า

ชอบทริปนี้? ส่งหัวใจและแชร์ทริปสิ

ส่งหัวใจและแชร์ทริปนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าของบทความ

2

bear image
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ
0 ความคิดเห็น