1. ทริปกินเที่ยว
  2. “ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีบรรยากาศโดยรอบที่สดชื่นและเย็นสบายตลอดทั้งวัน
4 ถูกใจ
1.4K อ่าน

วันที่ 1

ชุมชนบ้านปางมะโอ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แมะ-แม่นะ ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนชาวล้านนาไทยผู้สืบทอดการทำป่าเมี่ยงแบบดั้งเดิม จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีต พูดถึงที่มาของคำว่า “ปางมะโอ” ว่า ในอดีตครูบาศรีวิชัยได้มาสร้างพระธาตุ โดยนำลูกส้มโอทองคำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มะโอคำ” ตามภาษาพื้นเมือง มาฝังไว้บริเวณใต้พระธาตุ ส่วนคำว่า “ปาง” หรือ “ป๋าง” เป็นคำเรียกเพิงที่พักของชาวลั๊วะ ซึ่งสันนิษฐานว่าเคยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาก่อน  จากคำว่า “มะโอคำ” จึงเพี้ยนมาเป็น “ปางมะโอ” จนถึงปัจจุบัน
ที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ใบเมี่ยงเท่านั้นที่ขึ้นชื่อ แต่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟ Arabica ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงดาวด้วย โดยชาวชุมชนบ้านปางมะโอส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีพืชที่โดดเด่น ได้แก่ เมี่ยง กาแฟ ไผ่ ไม้ดอกเมืองหนาว และพืชสมุนไพร อีกทั้งปัจจุบันยังได้มีการทดลองปลูกผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่าง อาโวคาโด พีช (ลูกท้อ) สตรอเบอร์รี และองุ่น อีกด้วย
ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านชุมชนบ้านปางมะโอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ธรรมชาติโดยรอบชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชน อาทิ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและการทำแนวกันไฟ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างสำนึกที่ดีของคนในชุมชนต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แมะ-แม่นะ ได้เป็นอย่างดี
ความอุดมสมบูรณ์ภายในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าโดยรอบ ส่งผลให้ชุมชนบ้านปางมะโอแห่งนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชนานาพันธุ์ มีพันธุ์ไม้หายากและต้นยางอายุมากหลายต้น สามารถพบได้ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติของชุมชนบ้านปางมะโอแห่งนี้
หากเดินชมบรรยากาศโดยรอบชุมชน จะพบว่าบริเวณบ้านเรือนของชาวบ้าน จะเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาว ทั้งกุหลาบและกล้วยไม้นานาพันธุ์ ถูกปลูกลงในกระถาง จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม วางไว้บริเวณหน้าบ้านทุกหลัง เมื่อไม้ดอกเหล่านี้เจริญเติบโต แข็งแรง และออกดอกสวยงามแล้ว ชาวบ้านก็จะส่งขายให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านปางมะโอแห่งนี้ ดำเนินไปในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มพึ่งตนเองของชาวบ้าน มีการส่งผลผลิต เช่น ใบเมี่ยง และกาแฟ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กาแฟ Arabica (กาแฟดอยหลวงปางมะโอ) ชาอัสสัม และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรนานาชนิด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เร็ว ๆ นี้ บ้านปางมะโอกำลังเตรียมความพร้อม เปิดหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แมะ-แม่นะ ทั้งการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ แหล่งเรียนรู้การปลูกเมี่ยง และแหล่งเรียนรู้เรื่องกาแฟ ตั้งแต่การเพาะปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวและแปรรูป โดยทางชุมชนจะกำหนดขอบเขตในการท่องเที่ยว เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ดั้งเดิมของชุมชนและพื้นที่ป่าไว้ด้วย

“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
“ปางมะโอ” หมู่บ้านในแอ่งกระทะ กลางหุบเขาเชียงดาว
สวนผัก โอ้กะจู๋ ออร์แกนิค หนองจ๊อม

สวนผัก โอ้กะจู๋ ออร์แกนิค หนองจ๊อม

4.5
896 รีวิว
ที่อยู่ : 410 หมู่ 2 ถนน รอบเมืองเชียงใหม่ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
เปิดบริการ : ทุกวัน : 09:00 - 21:00
กาแฟดอยหลวงเชียงดาว เชียงดาว

กาแฟดอยหลวงเชียงดาว เชียงดาว

4.0
24 รีวิว
ที่อยู่ : 208/18 หมู่1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดบริการ : ทุกวัน : 10:00 - 19:00

ชอบทริปนี้? ส่งหัวใจและแชร์ทริปสิ

ส่งหัวใจและแชร์ทริปนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าของบทความ

4

bear image
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ
ผู้เขียนทริป
0 ความคิดเห็น