1. ทริปกินเที่ยว
     / 
  2. เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ทริปท่องเที่ยวเวียดนาม ไม่มีไรมากแค่เปิดประสบการณ์
3 ถูกใจ
4.7K อ่าน

วันที่ 1

เราเดินทางโดยสายการบินเว็ตเจ็ตแอร์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.0
10 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : 999 ถนน สุวรรณภูมิ3 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
เปิดบริการ : ทุกวัน : 00:00 - 23:59

ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

3.0
1 รีวิว
ที่อยู่ : ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng ดานัง Hải Châu Đà Nẵng

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบาน่าฮิลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 20-25 องศา ที่นี่ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลส์ (Ba Na Hills)

บานาฮิลส์ (Ba Na Hills)

4.5
17 รีวิวค่าเข้าชม: 1,500,000/คน
ที่อยู่ : Vietnam Airlines Business Lounge Hòa Ninh Hòa Vang Đà Nẵng
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

นำท่านชม สะพานมือทอง (Golden Bridge) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin d' Amour สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ

Gloden Bridge

Gloden Bridge

4.6
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : Unnamed Road, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, เวียดนาม Hòa Phú Hoa Vang District Đà Nẵng

พัก Mercure Danang French Village Bana Hills

Mercure Hotel Bana Hills

Mercure Hotel Bana Hills

3.5
8 รีวิว
ที่อยู่ : Unnamed Road Hòa Phú Hoa Vang District Đà Nẵng
เปิดบริการ : ทุกวัน : 00:00 - 23:59
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 2

วัดเจดีย์เทียนมู่

วัดเจดีย์เทียนมู่

4.3
2 รีวิว
ที่อยู่ : เวียดนาม tp. Huế

ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710นำท่านชม พระราชวังโบราณ (ไม่รวมรถราง) หรือ พระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง นำท่านสู่ แม่น้ำหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันเสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี

พระราชวังเว้

พระราชวังเว้

3.0
1 รีวิว
ที่อยู่ : Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, เวียดนาม Thuận Hòa Hue เถื่อเทียน เหว้
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองเว้

ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองเว้

3.0
1 รีวิว
ที่อยู่ : แม่น้ำหอม เถื่อเทียน เหว้ เวียดนาม Phú Cát tp. Huế เถื่อเทียน เหว้
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

พัก Mondial Hotel Hue

Mondial Hotel Hue

Mondial Hotel Hue

5.0
1 รีวิว
ที่อยู่ : 17 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Hue เถื่อเทียน เหว้
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 3

เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีพ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย่านเมืองเก่าฮอยอัน

ย่านเมืองเก่าฮอยอัน

4.8
1 รีวิว
ที่อยู่ : ฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม เวียดนาม tp. Hội An
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหารอาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

Cam Thanh water coconut village

Cam Thanh water coconut village

3.9
5 รีวิว
ที่อยู่ : Unnamed Road, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, เวียดนาม Cửa Đại tp. Hội An Quảng Nam
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมา

Chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng

3.9
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : P. Thọ Quang, Da Nang, Thành Phố Đà Nẵng, Vietnam Thọ Quang Sơn Trà Đà Nẵng
เปิดบริการ : ทุกวัน : 07:00 - 21:30
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

พัก Merry Hotel

Merry Hotel

Merry Hotel

5.0
1 รีวิว
ที่อยู่ : Danang ดานัง Hải Châu Đà Nẵng
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

สะพานมังกร

Da nang ดานัง

Da nang ดานัง

4.1
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ที่อยู่ : Cầu Rồng, Phước Ninh, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 เวียดนาม ดานัง Hải Châu Đà Nẵng
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 4

ก่อนกลับไทย...

Cong Caphe

Cong Caphe

4.5
4 รีวิว
ที่อยู่ : 39-41 Nguyen Thai Hoc Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng
เปิดบริการ : ทุกวัน : 07:00 - 11:30

“Cong Caphe” ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านท็อปลิสต์ของเราเลยที่เดียว บรรยากาศของร้านจะออกแนววินเทจนิดๆ และมีกลิ่นไอความเป็นคอมมิวนิสต์ พนักงานที่นี่ก็แต่งชุดแบบทหารรบเวียดนามสมัยก่อน เพราะชื่อของร้านเองก็แปลว่าทหารคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนั่นเอง เมนูเด็ดของที่นี่คือเหล่าเมนูนํ้าที่มีผสมมะพร้าวอ่อนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นกาแฟมะพร้าว โกโก้มะพร้าว ก็รสชาติดีไปหมด ทั้งกลมกล่อม ทั้งหอมกลิ่นเมล็ดกาแฟของเวียดนามนั่นเอง “Cong Caphe” มีทั้งสาขาในฮานอยและสาขาในโฮจิมินห์นะจ๊ะ

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

ชอบทริปนี้? ส่งหัวใจและแชร์ทริปสิ

ส่งหัวใจและแชร์ทริปนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าของบทความ

3

bear image
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ
0 ความคิดเห็น