1. เที่ยวคนเดียว
Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

ทริปกินเที่ยว : เที่ยวคนเดียว

🌲🌿วันเดียวเที่ยวเชียงราย🚗เที่ยวคนเดียวกูก็ไป📸

หวัดดี💁🏻‍♀️เราชื่อ กุ้ง ที่ได้มาเที่ยวคนเดียวเนี่ย คือว่าง😁และเข้าสู่ช่วงเบญจเพส พอดีละ เลยคิดว่าได้โอกาสใช้เวลาอยู่กับตัวเอง มาเที่ยวและทำบุญ😇อื่มมมเราบวชด้วยละ 10 วันที่เชียงใหม่ก่อนที่จะมาเชียงราย🚗 ที่มาเชียงรายเนี่ยเพราะอยากลองขึ้นดอยและมีความชื่นชอบ 🌳 🏞 🌻 📸