Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

ทริปกินเที่ยว : เที่ยวเอง

ชม ช็อป แชร์ ไปกับงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณี ของดีอำเภอบ่อพลอย

มหกรรมความบันเทิง!! เชิญเที่ยวงานเทศกาลงานเห็ดโคน อัญมณี ของดีอำเภอบ่อพลอย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงสุดสนุกมากมาย ตลอด 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่25 ตุลาคม 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณศูนย์โอทอปอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี !!! โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูใด ๆ ทั้งสิ้น !!!