Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

ทริปกินเที่ยว : backpacker

ไปเที่ยวกับคนไม่รู้จักครั้งแรก!!! (เขื่อนเชี่ยวหลาน) EP1

ฉัน move on ได้เร็ว เพราะคนเหล่านี้❤ แชร์ประสบการณ์โดนผู้เท จนมาเจอเพื่อนใหม่จากเพจ Backpacker ทริปนี้ตั้งแต่ 10พ.ค 2018 ขออภัยในความล่าช้า 😬