9 จุดไหว้พระภูเก็ต เสริมสิริมงคล
  1. 9 จุดไหว้พระภูเก็ต เสริมสิริมงคล

9 จุดไหว้พระภูเก็ต เสริมสิริมงคล

เอาใจเหล่าบรรดาสายบุญไปตะลุย 9 จุดไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต ให้ได้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจ!!
writerProfile
21 พ.ค. 2021 · โดย

ทีมงาน Wongnai ภูเก็ต ขอเอาใจเหล่าบรรดาสายบุญด้วยการพาไปเก็บแต้มบุญกันรัว ๆ ถึง 9 จุดไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดภูเก็ต แต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นจะมีวัฒนธรรมผสมผสานแบบไทยกับจีนฮกเกี้ยนค่ะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่ให้ความนับถือจึงมีทั้งวัดแบบไทยและศาลเจ้าแบบจีน จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันค่ะ

1วัดพระทอง

"วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด" เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในวัดพระทอง นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแล้วยังมี พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อนไว้มากมาย
วัดพระทอง : นมัสการพระผุด เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีเงินมีทอง

วัดพระทอง

2อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

"อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร" เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อเป็นการสำนึกและรำลึกถึงวีรกรรมรวมทั้งความเสียสละเพื่อปกป้องชาติของวีรสตรีแห่งเมืองถลางหรือเกาะภูเก็ตนี้ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเอง
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร : เพื่อระลึกถึงวีระสตรีศรีถลางผู้กล้าของแผ่นดิน

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

3ศาลเจ้ากะทู้

"ศาลเจ้ากะทู้" นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมาก เพราะนับได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตที่สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ ที่ศาลเจ้ากะทู้แห่งนี้นอกจากจะมีกิมซิ้น หรือรูปเทพเจ้าจีน ไว้สักการบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่จำนวนมากแล้ว ที่นี่ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านอีกด้วย
ศาลเจ้ากะทู้ : ไหว้องค์เล่าเอี๋ย เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย

ศาลเจ้ากะทู้

4ศาลเจ้าแสงธรรม

"ศาลเจ้าแสงธรรม" หรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา ตามประวัตินั้น ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม โดยใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร
ศาลเจ้าแสงธรรม : ไหว้องค์สุ่นต่ายไส เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

ศาลเจ้าแสงธรรม

5ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

"ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" เป็นศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ต คนภูเก็ตเรียกศาลเจ้าว่า อ๊าม ตั้งอยู่ที่ ซอยภูธร ถนนระนอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยความหมาย ของคำว่า จุ้ยตุ่ย จุ้ยแปลว่า น้ำ ตุ่ย แปลว่า ครกตำข้าว สมัยก่อนนั้น หน้าบริเวณศาลเจ้า เป็นคลอง กว้าง มีน้ำมาก ชาวบ้านจึงสร้างกังหันขึ้น เพื่อใช้กำลังจากน้ำมาตำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย : ไหว้รวมองค์เทพ เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

6ศาลเจ้าปุดจ้อ

"ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือ อ๊ามปุดจ้อ" ตามภาษาเรียกคนภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีกลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ คำว่า “ปุดจ้อ” เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนคนภูเก็ตเรียกนามของ พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าปุดจ้อ : ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไทโส่ยเอี๋ย (เทพดาวนพเคราะห์) และจ่ายสินเอี๋ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เพื่อสะเดาะห์เคราะห์และอธิษฐานขอพรรับโชค

ศาลเจ้าปุดจ้อ

7ศาลเจ้าบางเหนียว

"ศาลเจ้าบางเหนียว" เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนศรัทธาและให้ความเคาพบูชากันมากแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว แห่งนี้ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 คำว่า ต้าวโบ้ หมายถึง ดาวเหนือ ก้อง หมายถึง พระราชวัง หมายถึง พระราชวังดาวเหนือ ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้าบางเหนียวนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตที่มีความศรัทธา
ศาลเจ้าบางเหนียว : ไหว้สามต่องอ๋อง เพื่ออธิษฐานขอพรให้เจริญก้าวหน้า ทางด้านอาชีพและการงาน

ศาลเจ้าบางเหนียว

8ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

"ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยของจีน เมื่อร้อยปีก่อนได้มีการอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ มาจากมณฑลกังไซ้ ประเทศจีนเพื่อมาประกอบพิธีถือศีลกินผักตามแบบฉบับเดิมของจีน ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ องค์เทพกิ้ว เที้ยนเลี่ยนลื้อ เป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถปกป้องชาวภูเก็ต จากสิ่งชั่วร้ายและภัยอันตรายจากธรรมชาติ
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง : ไหว้องค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อและองค์ซำโป้ฮุก เพื่ออธิษฐานขอพร ให้เกิดสุขทางบารมี

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

9วัดฉลอง

"วัดฉลอง" เป็นวัดเก่าแก่ ไม่มีบันทึกที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีบันทึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมมีชื่อว่า “วัดฉลอง” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดไชยธาราราม แต่ชาวบ้านยังคงติดปากเรียกว่าวัดฉลองอยู่ เพราะเป็นชื่อที่เรียกง่าย และสั้นกว่า ในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ ด้านในพระมหาธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมาย
วัดฉลอง : นมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื้อม เพื่ออธิษฐานขอพร ให้เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นา

วัดฉลอง

อิ่มบุญเสริมมงคลกันแล้ว แต่ถ้าอยากอิ่มท้องก็สามารถหาร้านเด็ด ๆ จากสมาชิกวงในกว่า 2 ล้านคน ด้วยแอป Wongnai โหลดเลยฟรี!! >> http://bit.ly/2we03Qg และสามารถเข้าไปติดตามที่กินที่เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตกันได้ที่ เพจภูเก็ตหรอยอย่างแรง นะคะ