สรุป! สิทธิประกันสังคมปี 2564 และเงินชดเชยคนว่างงานช่วง COVID-19
 1. สรุป! สิทธิประกันสังคมปี 2564 และเงินชดเชยคนว่างงานช่วง COVID-19

สรุป! สิทธิประกันสังคมปี 2564 และเงินชดเชยคนว่างงานช่วง COVID-19

อัปเดตสิทธิประกันสังคมปี 64 ขึ้นปีใหม่นี้มีการปรับลดค่าประกันสังคมรายเดือนและเพิ่มสิทธิคุ้มครองยังไงบ้าง ไปดูกัน
writerProfile
6 ม.ค. 2021 · โดย

ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 ระบาดระลอกใหม่แบบนี้ อาจทำให้หลายคนกังวลทั้งเรื่องสุขภาพและการเงิน Wongnai Travel ชวนเพื่อน ๆ มนุษย์เงินเดือน (มาตรา 33) รวมถึงฟรีแลนซ์ (มาตรา 39) ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมเอง มาอัปเดตสิทธิกองทุนประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ความคุ้มครองด้านไหนที่เราได้เพิ่ม และเงินสมทบถูกลงอย่างไร ไปดูกันเลย

ประกันสังคม

ลดเงินสมทบเหลือ 3% 3 เดือน

โดยปกติแล้วการส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นายจ้างจ่าย 5% ของรายได้ และเราจ่ายอีก 5% ของรายได้ที่เพดานเงินเดือน 15,000 บาท ก็คือเราจ่ายไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ในอัตราใหม่จะมีผลต่อผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 3% หรือสูงสุด 450 บาท (บริษัทจ่ายให้อีก 450 บาท)
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสบทบเดือนละ 278 บาท จากเดิม 432 บาท
 • เริ่มเก็บเงินสมทบอัตราใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 64

ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

จากเดิมที่ผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา 33 และ 39 จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท ในปีนี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท
 • จ่ายให้เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยจ่ายครั้งละไม่เกิน 3 คน
 • งวดของเดือน ม.ค. จะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายครั้งละ 15,000 บาท

จากเดิมผู้จ่ายประกันสังคมจะได้ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท ได้ปรับค่าคลอดบุตรใหม่สำหรับคนที่จ่ายประกันสังคม ตามนี้เลย

 • ได้รับค่าคลอดบุตรครั้งละ 15,000 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
 • ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ รวม 1,500 บาท
 • สำหรับค่าฝากครรภ์สำหรับผู้ประกันตนในประกันสังคม จากเดิมประกันสังคมจะจ่ายให้ 3 ครั้ง รวม 1,000 บาท แต่สำหรับอัตราใหม่ในปี 64 จะเพิ่มเงินและเพิ่มจำนวนครั้งให้ตามนี้เลย
 • จ่ายเงินค่าฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท
 • เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ว่างงานจาก COVID-19

สำหรับเงินประกันสังคมว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย อันมาจากการล็อกดาวน์หรือผลกระทบจาก COVID-19 มีเงื่อนไขที่สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยได้ ใครที่ต้องหยุดหรือออกจากงานเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ ดูกันไว้ได้เลย!

 • เป็นการว่างงาน หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ตามระยะเวลาที่รัฐกำหนด
 • ผู้ประกันสังคมสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยได้ในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้
 • จ่ายเงินตามระยะเวลาที่ถูดปิดพื้นที่ รวมกันไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ก็คือสามารถรวมกันได้ใน 1 ปีกรณีว่างงานหลายครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม

ในช่วงที่สถานการณ์คาดเดายากแบบนี้ เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเบื้องต้นเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่าลืมเช็กสิทธิที่ตัวเองควรได้รับ ไม่ให้เสียสิทธิและเสียเงินที่จ่ายรายเดือนไปเปล่า ๆ นะ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่