เช็กเงื่อนไข! เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย ลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้
 1. เช็กเงื่อนไข! เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย ลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้

เช็กเงื่อนไข! เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย ลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้

ครม. ไฟเขียว เคาะมติให้ ททท. ปรับเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 - ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้ แต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไปดูกันเลย~
writerProfile
23 ก.ย. 2021 · โดย

สายเที่ยวเตรียมเฮ! “นายธนกร วังบุญคงชนะ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 - ทัวร์เที่ยวไทย ให้เหมาะสมและเอื้อต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น แต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น Wongnai สรุปมาให้ทำความเข้าใจกันแบบง่าย ๆ แล้วเตรียมตัวลงทะเบียนวันศุกร์นี้กันได้เล้ย!

เช็กเงื่อนไข! เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย ลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้

เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย ลงทะเบียน 24 ก.ย. 64 นี้

“โครงการเที่ยวด้วยกัน” คือโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 2 ล้านคน ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม 64 ซึ่งสามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ส่วนของ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” เป็นโครงการเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ที่ปรับมาจากโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 1 ล้านคน ผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีดังนี้

 • บุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% *ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
 • สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาท/ห้อง/คืน
 • สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% *ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย มีดังนี้

 • บุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • รัฐสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือ *ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนในราคาแพ็กเกจ 12,500 บาท
 • เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดได้ทุกวัน
 • เพิ่มรายการนำเที่ยว 30 รายการต่อบริษัท

เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหน?

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งรายเก่าและใหม่ เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สามารถจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 65

*ประชาชนและทุกภาคส่วนยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
**การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถขอยุติดำเนินโครงการได้ทั้ง 2 โครงการ หากระหว่างโครงการสถานการณ์รุนแรงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารุนแรงขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

ประชาชาติออนไลน์. 2564. “ครม. เคาะขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3-ทัวร์เที่ยวไทย” ถึง 28 ก.พ. 65” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/tourism/news-765864 สืบค้น 21 กันยายน 2564

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ. 2564. “Q & A โครงการทัวร์เที่ยวไทย” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.adt.or.th/article/Q-&-A-โครงการทัวร์เที่ยวไทย/111/en สืบค้น 21 กันยายน 2564

Amarin TV. 2564. “เปิดเงื่อนไข www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 - ทัวร์เที่ยวไทย ก่อนลงทะเบียน 24 ก.ย. นี้” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.amarintv.com/news/detail/99384 สืบค้น 21 กันยายน 2564

PPTV Online. 2564. “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค.65” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/156872 สืบค้น 21 กันยายน 2564

Thai PBS. 2564. “ดีเดย์ 24 ก.ย.เปิดลงทะเบียนเที่ยวด้วยกัน 2 ล้านสิทธิ” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://news.thaipbs.or.th/content/307968 สืบค้น 21 กันยายน 2564