น่าน-หลวงพระบาง เพียง 3 ชม. เส้นทางใหม่พร้อมเปิดใช้บริการ!
  1. น่าน-หลวงพระบาง เพียง 3 ชม. เส้นทางใหม่พร้อมเปิดใช้บริการ!

น่าน-หลวงพระบาง เพียง 3 ชม. เส้นทางใหม่พร้อมเปิดใช้บริการ!

เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว เดินทางชิล ๆ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชม.เท่านั้น!
writerProfile
25 พ.ย. 2019 · โดย

การเดินทางไปสู่ประเทศลาวจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! เพราะวันนี้เส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง พร้อมเปิดให้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว เชื่อมต่อการเดินทางจากด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน สู่หลวงพระบาง ทำให้เพื่อน ๆ ได้ย่นระยะเวลาในการเดินทางเหลือแค่เพียง 3 ชม.เท่านั้น บอกเลยว่าสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นแน่นอน โดยเพื่อน ๆ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารสาธารณะอย่างรถมินิบัสขนาดเล็ก (21 ที่นั่ง) วิ่งเส้นระหว่างประเทศ น่าน - ไซยะบุรี - หลวงพระบาง วันละ 1 เที่ยว ออกจากสถานีต้นทางจ.น่าน 8:00 น. ถึงหลวงพระบาง 16:30 น. อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 660 บาท เท่านั้น! เรียกได้ว่าเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญเลยเพราะยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามได้อีกด้วย

น่าน-หลวงพระบาง

การเดินทางน่าน-หลวงพระบาง

การเดินทางน่าน-หลวงพระบาง ให้เพื่อน ๆ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 101 ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากตัวเมืองน่าน เส้นทางนี้จะมุ่งหน้าไปสู่ด่านห้วยโก๋น จากนั้นเพื่อน ๆ ต้องยื่นเอกสารเพื่อผ่านเข้าเมือง โดยเส้นทางนี้จะได้ผ่านเมืองทางเหนือของประเทศลาวได้อีกด้วย เช่น ไชยบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร, หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และอุดมไซ ตามทางหลวงหมายเลข 2 ระยะทาง 200 กิโลเมตร

น่าน-หลวงพระบาง

ด่านห้วยโก๋นห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ที่นี่คือประตูแรกที่จะทำให้เพื่อน ๆ ได้ออกเดินทางสู่ประเทศลาว เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. และการเดินทางข้ามประเทศด้วยรถยนต์ในแต่ละครั้ง ก็จะต้องมีเอกสารอยู่มากพอสมควร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง เรามาเตรียมเอกสารไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคล

  • หนังสือเดินทาง (Passport) 

หมายเหตุ : หากเพื่อน ๆ ไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เดินทางเข้าประเทศลาวได้โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่บริเวณด่านชายแดนทุกแห่ง แต่ไม่สามารถเดินทางข้ามแขวงอื่นได้ โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้ 3 วัน 2 คืน และต้องเดินทางออกจากประเทศลาวที่จุดเดียวกับขาเข้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านแดนชั่วคราวใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และมีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับรถยนต์

  • คู่มือรถฉบับจริงเล่มสีฟ้า หรือพาสปอร์ตรถยนต์เล่มสีม่วง (ใช้ได้เฉพาะการเดินทางไทย-ลาวเท่านั้น)
  • สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น
  • สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่น

หมายเหตุ : หากในกรณีรถยนต์ไม่ใช่ของผู้เดินทาง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของรถยนต์จำนวน 2 แผ่น และติดอากรแสตมป์ราคา 10 บาท

เมื่อเพื่อน ๆ ข้ามไปฝั่งลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องทำเรื่องนำรถยนต์เข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อน ๆ จะได้เอกสาร 2 ชุด คือ 1. ใบอนุญาตนำรถเข้าพร้อมสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ (เป็นป้ายรูปไข่ อนุญาตใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น จะมีวันระบุ) 2. เอกสารทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย (ต้องเสียค่าทำประกันภัย) เมื่อเพื่อน ๆ ทำประกันภัยแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์อีกหนึ่งใบ (เป็นป้ายสีเขียว สีเหลี่ยม) ใบนี้จะมีอายุไม่เกิน 7 วัน หากหมดอายุประกันภัยแล้วต้องรับต่ออายุ ที่ทำการขนส่งในเมืองนั้น ๆ โดยทันที

การขับรถยนต์ในประเทศลาว

น่าน-หลวงพระบาง

การขับรถยนต์ในประเทศลาวแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่ ถนนในประเทศลาวเป็นการขับรถชิดขวา ซึ่งจะต่างจากการขับรถชิดซ้ายในไทยที่เราเคยชิน นอกจากนั้นการเดินทางในประเทศลาวเพื่อน ๆ จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เพราะเส้นทางสู่หลวงพระบางยังเป็นถนนบนเขาที่คดเคี้ยว

การใช้เงินในประเทศลาว

น่าน-หลวงพระบาง

สกุลเงินของประเทศลาวนั้นคือ “กีบ” การท่องเที่ยวในประเทศลาวนั้นเพื่อน ๆ สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทยและเงินกีบ ลาวมีแบงค์ใบละ 50,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 และ 500 กีบ แต่จะไม่มีเหรียญ อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาวประมาณ 1 ดอลลาร์ = 10,000 กีบ, 1 บาท = 250 กีบ (โดยประมาณ)

น่าน-หลวงพระบาง

จะรอช้าอยู่ไยในเมื่อการไปเที่ยวหลวงพระบางด้วยรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ออกไปชมความสวยงามของหลวงพระบางกันดีกว่า ขับรถชิล ๆ จากตัวเมืองน่านเพียงแค่ 3 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว รีบเก็บกระเป๋า สตาร์ทรถยนต์ให้พร้อม เตรียมตัวออกเดินทางกันเลยดีกว่า แวะเที่ยวน่านกันสักคืนสองคืน แล้วเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ประเทศลาวด้วยเส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง บอกเลยว่าฟินแท้แน่นอน

ติดตามบทความท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ที่นี่