ทริปกินเที่ยว : ขอนแก่น

10 ที่เที่ยวงานลอยกระทง เที่ยวสนุกสุขใจ เดินเล่นชมไฟ ถ่ายรูปสวย

เที่ยวงานลอยกระทงปีนี้เน้นเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับ 10 งานลอยกระทง เดินเล่นชมไฟ ถ่ายรูปสวย ตื่นตากับแสง สี เสียง และการแสดงต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม