ทริปกินเที่ยว : สัมผัสชุมชน

เยือนย่าน "พาหุรัด" Little India ในถิ่นไทย วัฒนธรรมอินเดียที่ไร้พรมแดน

พาหุรัด ตลาดผ้าชาวอินเดีย สีสันของภารตะที่ฉายภาพวิถีชีวิตของคนกรุงนิวเดลี ย่านการค้าที่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ขายของกันอย่างอิสระ