Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : ริมทะเล

ร้านกินปูอ่างศิลา สาขา 2 ร้านอาหารทะเลชลบุรี จัดเต็มซีฟู้ดริมทะเล!

• [Ad]

ใครอยากกินปูนึ่งไม่อยากมือเลอะ น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บ ๆ อย่ารอช้า! มาที่ร้าน “กินปูอ่างศิลา สาขา 2” ร้านอาหารทะเลชลบุรี จัดเต็มซีฟู้ดริมทะเล!

2K