Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : เมนูอาหารเช้า

Ad ·

โจ๊กศรีพิงค์

“โจ๊กศรีพิงค์” ร้านโจ๊กเชียงใหม่กับรสชาติดั้งเดิมนานกว่า 20 ปี

ความดั้งเดิมของโจ๊กอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามายาวนานกว่า 20 ปี ของร้าน “โจ๊กศรีพิงค์” เชียงใหม่