Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : เมนูปู

Ad ·

ครัวริมทางกลางบ่อ แม่กลอง

ครัวริมทางกลางบ่อ ร้านอาหารทะเลแม่กลอง อิ่มจุก ๆ กับซีฟู้ดสด ๆ

มาแม่กลองต้องลองร้านนี้! ที่ “ครัวริมทางกลางบ่อ” ร้านอาหารทะเลแม่กลอง อิ่มจุก ๆ กับซีฟู้ดสด ๆ รสชาติพื้นบ้าน เข้มข้นแบบต้นตำรับ ในปริมาณคุ้มเกินราคา!