Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : เมนูปู

[รีวิว] หอยจ๊อปูแม่วรรณา ร้านของฝากหนองมนเจ้าดัง สูตรโบราณกว่า 40 ปี

• [Ad]

ร้านของฝากหนองมนเจ้าดัง “หอยจ๊อปูแม่วรรณา” สูตรโบราณกว่า 40 ปี รับประกันปูเต็ม ๆ เนื้อเน้น ๆ รับรองไม่มีหลอกดาว!

10K