Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : แกงกะหรี่

Ad ·

Odaiba Sushi

Odaiba Sushi ร้านอาหารญี่ปุ่นพัทยา ทุกจานใส่ใจได้ฟีลญี่ปุ่นแท้

ถ้าอยากได้ฟีลญี่ปุ่นแท้ แค่วัตถุดิพรีเมียมคงไม่พอ ต้องมีบรรยากาศที่ใช่อีกด้วย แต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแค่มาที่ร้าน “Odaiba Sushi” ก็ได้ฟีลญี่ปุ่นแท้ค่า