Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : เมนูของหวาน

Ad ·

เช็งซิมอี๊ ลือลั่นสะท้านโลกันต์ ตำนานความหวานกว่า 60 ปี

เช็งซิมอี๊ ตำนานความหวานที่ยาวนานกว่า 60 ปี น้ำแข็งไสและขนมหวานที่ลือลั่นสะท้านโลกันต์ จากร้านขนมหวานหาบเร่ ส่งต่อตำนานความหวานรุ่นสู่รุ่น