Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : ข้าวต้ม

Ad ·

ข้าวต้มปลาท่าฉลอมเจริญนคร 17

“ข้าวต้มปลาท่าฉลอม” ร้านข้าวต้มเจริญนคร ต้มด้วยกระทะทองเหลือง!

จะมื้อไหนก็ถูกปากถูกใจไม่มีเบื่อ! ข้าวต้มปลาท่าฉลอม ของดีย่านเจริญนคร โดยเฉพาะเมนูข้าวต้มปลาเก๋าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสด และอีกหลากเมนูให้เลือกรับประทานกัน!