Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : ก๋วยเตี๋ยว

Ad ·

เฝอท่าบ่อ

“เฝอท่าบ่อ” ขอนแก่น รสชาติต้นตำรับอาหารเวียดนามโบราณ เจ้าเก่ากว่า 30ปี

ลิ้มรสอาหารเวียดนามโบราณต้นตำรับ กินก๋วยเตี๋ยวสูตรลับน้ำซุปกลมกล่อม ใช้เส้นจากท่าบ่อจาก จ.หนองคาย “เฝอท่าบ่อ” ขอนแก่น ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมากว่า 30 ปี