Wongnai's Diary: แนะนำร้านเสริมสวยและสปาที่น่าสนใจ : ศัลยกรรม

Sky clinic

ทำตาสองชั้น ตาคมสวยด้วยเทคนิค "กรีดยาวล็อกชั้นตา"

เปลี่ยนตาสองชั้นหลบในที่ทำให้หน้าดุ ดูเป็นตาสองชั้นหวาน ๆ ด้วยเทคนิค "กรีดยาวล็อกชั้นตา" ทำโดยจักษุแพทย์ อยากได้ตาสองชั้นแบบไหนก็ออกแบบได้!