บรรยากาศ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
บรรยากาศ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในอำเภอขนอมเป็นหน่วยงานทางราชการของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากมีหน้าที่ด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีหน้าที่บริการด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย จุดเด่นของสถานที่ก็คือหาดทรายอันสวยงาม และการล่องเรือดูโลมาสีชมพู... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo