1
200 ชุมพร (190/1 หมู่ที่ 7 ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร)
โทร: 077 570 252