4.0
5 เรตติ้ง (3 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
กำลังจะปิดจนถึง 18:00
บรรยากาศ วัดเขาอ้อ
บรรยากาศ
วัดเขาอ้อ เดินขึ้นไปดูธรรมชาติข้างบนกันวัดเขาอ้อแต่เดิมเป็นสำนักเขาอ้อซึ่งเป็นสำนักทิศาปาโมกข์แบบเดียวกันกับในประเทศอินเดีย สำนักเขาอ้อก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๘๐๐ ผู้ก่อตั้งคือพรหมณาจารย์หรือพราหมณ์ผู้ทรงเวทย์ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย อันเป็นผลเนื่องจากศาสนาพุทธที่กำลังมาแรงในประเทศอินเดีย ทำให้ศาสนสถานของพราหมณ์หลายแห่งต้องกลายมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ เช่นวัดต่างๆในเขตเมืองนครศรีธรรมราช เราได้เดินขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบน ซึ่งมีโบสถ์ประดิษฐานอยู่และมีระฆังอยู่ด้วย ระยะทางไม่ไกล พอไดเหงื่อนิดหน่อย ขึินไปแล้วสามารถมองลงมาเห็นหลังคาวัดและธรรมชาติโดยรอบ สวยงามมากค่ะ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ พิกัด ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหสัดพัทลุง... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
photo