บรรยากาศ เทวาลัยคเณศวร์
บรรยากาศ
สักการะพระพิฆเนศ สมัย ร.6เทวาลัยพระพิฆเนศนี้ อยู่จุดศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 โดยจุดเด่นคือเทวาลัย พระปฐมเจดีย์ และพระที่นั่งพิมานปฐม อยู่ในเส้นแนวตรงเดียวกัน หากมองลอดฐานพระพิฆเนศ จะเห็นพระปฐมเจดีย์ หรือ พระที่นั่งได้อย่างงดงาม... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo