โปรโมชั่นของร้าน CHAZEN เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ฯ - Wongnai

โปรโมชั่น นำแก้วมา ลด 5 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด DRAGON, SODA, TEA
โปรโมชั่น นำแก้วมา ลด 5 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด DRAGON, SODA, TEA
โปรโมชั่น โปรพนักงาน ลด 5 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด DRAGON, SODA, TEA
โปรโมชั่น โปรพนักงาน ลด 5 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด DRAGON, SODA, TEA